سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

 اطلاعات دبیرستان

تعداد کلاس      13

تعداد دانش آموزان  379نفر

تلفن مدیریت      33243234

تلفن معاونین     33249020

تلفن فکس        33242824

 همراه دبیرستان 09112560972

تلفن پیام کوتاه  30007650003533

 آمار بازدید ها
 
معرفی کادر اداری
روزبه ناطق
  روزبه ناطق سمت: معاون فنآوری ...مشاهده ی مطلب 
سهیل صادقی
  سهیل صادقی سمت: ...مشاهده ی مطلب 
عیسی اسماعیلی
  عیسی اسماعیلی سمت: معاون آموزشی ...مشاهده ی مطلب 
مسعود شیرزادنیا
  مسعود شیرزادنیا سمت: معاون پرورشی ...مشاهده ی مطلب 
 المپیاد علمی

 

 متولدین امروز
 نفرات برتر پایه هفتم نوبت اول 1401-1400

.............................................................................................................

.............................................................................................................