سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

 اطلاعات دبیرستان

تعداد کلاس      13

تعداد دانش آموزان  322نفر

تلفن مدیریت      33249020

تلفن معاونین     33243824

تلفن فکس        33223234

 همراه مدرسه 09112560972

تلفن پیام کوتاه  30007650003533

 آمار بازدید ها
 

 اخبار مدرسه
 تصاویر تصادفی
 


 

 


 جستجو

افتخارات مدرسه

 

 متولدین امروز