سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

 اطلاعات دبیرستان

تعداد کلاس      13

تعداد دانش آموزان  379نفر

تلفن مدیریت      33243234

تلفن معاونین     33249020

تلفن فکس        33242824

 همراه دبیرستان 09112560972

تلفن پیام کوتاه  30007650003533

 آمار بازدید ها

گروه خدمتی :مدیریت

نام ونام خانوادگی:یدالله نجفی

 سمت :   مدیریت

رشته فعالیت : مدیریت آموزشی

سابقه  خدمت   :  35سال

توضیحات :     40سال مدیر درمدارس راهنمایی ومتوسطه اول -مدیر نمونه شهرستان  ناحیه یک ساری - انتخاب دبیرستان برتر مدارس غیر دولتی استان مازندران 

  

گروه خدمتی : معاونت

نام ونام خانوادگی :عیسی اسماعیلی

سمت : معاونت آموزشی

رشته فعالیت  :مدیریت برنامه ریزی

سابقه خدمت :35

توضیحات : دبیرمدارس راهنمایی - مدیر مدارس راهنمایی - معاون مدارس راهنمایی و مدارس متوسطه اول

گروه خدمتی : معاونت

نام ونام خانوادگی :عیسی درخشنده

سمت : معاونت آموزشی

رشته فعالیت : مدیریت برنامه ریزی

مدرک تحصیلی :  لیسانس

سابقه خدمت : 32سال

توضیحات :  معاون  متوسطه غیر دولتی


گروه خدمتی : معاونت

نام ونام خانوادگی : سهیل صادقی

سمت : معاونت آموزشی

رشته فعالیت : کشاورزی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه خدمت : 5 سال

توضیحات :  معاون دبیرستان غیر دولتی

گروه خدمتی : معاونت

نام ونام خانوادگی :رضا خلیلی

سمت : معاونت

رشته فعالیت : معاون آوزشی

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تدریس:مهندس عمران

سابقه خدمت : 5سال

توضیحات :  معاون مدارس غیر دولتی

گروه خدمتی : معاونت

نام ونام خانوادگی : ابراهیم قاسمی

سمت : معاونت مالی واداری واجرایی

رشته فعالیت : امور مالی واداری

رشته تحصیلی : حسابداری

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمت :14سال

توضیحات :معاون مالی واجرایی دبیرستان غیر دولتی اندیشمند

گروه خدمتی :معاونت

نام ونام خانوادگی : روزبه ناطق

سمت : معاون فنا آوری واطلاعات

رشته فعالیت : فنا آوری

رشته تحصیلی : کامپیوتر

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سابقه خدمت : 4سال

توضیحات: معاون فنا آوری اطلاعات دبیرستان

گروه خدمتی : معاونت پرورشی

نام ونام خانوادگی: مسعود شیرزادنیا

سمت :معاونت

رشته تدریس: فقه ومبانی اسلامی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه خدمت : 35سال

عنوان خدمتی : معاون تربیتی و مربی دبیرستانهای ناحیه یک

گروه خدمتی : مشاوره

نام ونام خانوادگی : ابوالحسن احمدیان

سمت : مشاوره

رشته تحصیلی : مهندسی شهرسازی

سابقه خدمتی : 3سال

عنوان خدمتی : مشاور

گروه خدمتی : دبیر

نام ونام خانوادگی : صادق سلام

سمت : دبیر

رشته تحصیلی: ریاضی

سابقه خدمتی : 10سال

عنوان خدمتی : دبیر قرآن

گروه خدمتی : دبیر

نام ونام خانوادگی : محمد رنجبر

سمت : دبیر دینی وعربی

رشته فعالیت : دبیر

رشته تحصیلی : فقه اصول

مدرک تحصیلی :  لیسانس

سابقه خدمت : 3سال

توضیحات : دبیر دبیرستان

گروه خدمتی : دبیر

نام ونام خانوادگی :محمد رضا محمدی

سمت : دبیر

رشته تدریس : دینی وعربی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمت : 30سال

عنوان خدمتی : دبیر

گروه خدمتی : دبیر

نام ونام خانوادگی : مختار مجیدی

سمت : دبیر

رشته تدریس: پیام آسمان

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی : الهیات ومعارف اسلامی

سابقه خدمت : 40سال

توضیحات : دبیر قرآن وپیام آسمان مدارس متوسطه اول ومتوسطه دوم ودبیرستا ن نمونه دولتی

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی :امیرزمانی کیاسری

سمت : دبیر

رشته تدریس : دینی وعربی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمتی : 10سال

توضیحات : دبیر مدارس متوسطه اول  -دبیر مدارس شاهد  -مدرس دبیرستانهای دولتی وغیر دولتی متوسطه دوم

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : دانیال حبیبی

سمت  : دبیر

رشته تدریس  : ادبیات

مدرک تحصیلی  :لیسانس

سابقه خدمتی :10

توضیحات  دبیر دبیرستانهای  دولتی -دبیردبیرستنهای نمونه دولتی  ها ودبیر مدارس غیر دو لتی

گروه خدمتی : دبیران

نام نام خانوادگی  :سید محمد رضا رستگار

سمت : دبیر

رشته تدریس:ادبیات

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمتی : 5سال

توضیحات : دبیردبیرستانهای دولتی ودبیر مدارس غیردولتی متوسطه دوم

عنوان خدمتی : دبیر

نام ونام خانوادگی:ضحی آذری

سمت : دبیر

رشته تدریس : ادبیات

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمتی : 10سال

توضیحات

دبیر دبیرستان مدارس غیر دولتی ناحیه یک وناحیه 2

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : صادق سلام

سمت : دبیر

رشته تدریس : قرآن

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم مکانیک

سابقه خدمت : 2 سال

عنوان خدمتی : دبیر مدارس ساری وجویبار

گروه خدمتی : دبیر

نام ونام خانوادگی : علی مهرآئین

سمت : دبیر

رشته تدریس : ادبیات

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سابقه تدریس : 23سال

عنوان خدمتی:

دبیر مدارس راهنمایی - دبیر متوسطه - سرگروه ادبیات شهرستان *- سرگروه ادبیات استان - مدرس کتب جدید التالیف ادبیات - مدرس تیزهوشان - مدرس مدارس نمونه دولتی ........

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : اسماعیل آزادمنش

سمت : دبیر

رشته تدریس: ادبیات

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه تدزیس: 35سال

عنوان خدمتی : دبیر مدارس متوسطه اول دولتی - دبیر مدارس متوسطه اول غیر دولتی ومتوسطه دوم

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی :اسمعیل آذادمنش

سمت : دبیر

رشته تدریس : ادبیات

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه تدریس: 38سال

عنوان خدمتی : دبیر متوسطه 1 ومتوسطه 2 مولف کتاب ادبیات اول راهنمایی

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی: مرتضی معصومی

سمت : دبیر

رشته تدریس : مطالعات اجتماعی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه تدریس: 10سال

عنوان خدمتی : دبیر مدارس دولتی - مدارس نمونه دولتی - مدارس غیر دولتی - دبیر دبیرستان هیئت امنایی

گروه خدمتی :  دبیران

نام ونام خانوادگی : نبی الله احمدی

سمت : دبیر

رشته تدریس : مطالعات اجتماعی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمت : 33سال

عنوان خدمتی

دییر مدارس غیر دولتی متوسطه اول

گروه خدمتی: دبیران

نام ونام خانوادگی :سید احمد سیدی

سمت : دبیر

رشته تدریس: مطالعات اجتماعی

مدرک تحصیلی:  لیسانس

سابقه خدمت : 2سال

عنوان خدمتی : دبیر ادبیات دبیرستان متوسطه دوم

گروه خدمتی :

نام ونام خانوادگی : عادل قدیری

سمت : دبیر

رشته تدریس : مطالعات اجتماعی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمتی : 12سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستان های ناحیه 1و2

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : پویا کرد رستمی

سمت : دبیر

رشته تدریس:  ریاضی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سابقه خدمت : 5سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانهای ناحیه یک وناحیه 2ساری

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : مبین شهری

سمت : دبیر

رشته تدریس :ریاضی

مدرک تحصیلی:  لیسانس

سابقه خدمتی : 8سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانهای ناحیه یک وناحیه دوساری

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : علیرضا غلامی

سمت : دبیر

رشته تدریس: ریاضی

سابقه خدمتی : 33سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانهای ناحیه یک ودو

گروه خدمتی: دبیران

نام ونام خانوادگی: محمدرضا اسماعیلی

سمت : دبیر

رشته تدریس: ریاضی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه تدریس: 35سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانهای ناحیه یک ساری وشهرستان بهشهر

گروه خدمتی : دبیر

نام ونام خانوادگی : علی زلیکانی

سمت : دبیر

رشته تدریس: ریاضی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس ریاضی

سابقه تدریس: 16سال

عنوان خدمتی : دبیر ریاضی متوسطه یک ومتوسطه 2

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی: محمد کاکویی

سمت : دبیر

رشته تدریس  : ریاضی

مدرک تحصیلی :  لیسانس

سابقه خدمت : 2سال

عنوان خدمتی : دبیرریاضی

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی: علی آتش بار

سمت : دبیر

رشته تدریس: فیزیک

مدرک تحصیلی:  لیسانس

سابقه خدمت : 7سال

عنوان خدمتی : دبیرفیزیک

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : سید حسین اندرخور

رشته تدریس : زیست

مدرک تحصیلی : دکترای

سابقه خدمت : 3سال

عنوان خدمتی : دبیرزیست شناسی

گروه خدمتی :دبیران

نام ونام خانوادگی : سید حیدر حسینی

سمت :دبیر

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمت: 21 سال

عنوان خدمت : دبیر شیمی

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : هادی فرمانبر

سمت : دبیر

رشته تدریس: فیزیک

مدرک تحصیلی:دکتری

سابقه خدمت :11سال

عنوان خدمت : دبیر فیزیک

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : کامبیز مظفری

سمت : دبیر

رشته تدریس : شیمی

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمت : 35سال

عنوان خدمت : دبیر دبیرستانهای ناحیه یک وناحیه دو

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : مجتبی طاهریان

سمت : دبیر

رشته تدریس :زیست شناسی

مدرک تحصیلی :  لیسانس

سابقه خدمت : 7سال

عنوان خدمت : دبیر زیست دبیرستانهای متوسطه دوم

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : پژمان خسروی

سمت : دبیر

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سابقه خدمت : 10سال

عنوان خدمت : دبیر دبیرستان متوسطه اول و دبیرستان نمونه دولتی

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : بهداد تودرواری

سمت : دبیر

رشته تدریس: شیمی

مدرک تحصیلی :لیسانس

سابقه خدمت : 8 سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستان متوسطه اول

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : محمد جواد ابراهیمی

سمت :دبیر

رشته تدریس: زبان

مدرک تحصیلی : لیسانس

سابقه خدمت : 6سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستان متوسطه اول

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : امین گزیان

سمت : دبیر

رشته تدریس :زبان خارجه

مدرک تحصیلی :  لیسانس

سابقه خدمت :6سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانها متوسطه اول

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : امین علی نژاد

سمت : دبیر

رشته تدریس : زبان خارجه

مدرک تحصیلی : کترای

سابقه خدمت :8سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانهای متوسطه اول ودوم -استاد دانشگاه

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : حسن وثوقی

سمت : دبیر

 

سابقه خدمت :    3سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانهای ساری

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی : سید پیمان هاشمی

سمت : دبیر

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تدریس :فرهنگ هنر

سابقه خدمت : 10سال

عنوان خدمتی : دبیرستانهای ناحیه یک ومتوسطه دوم

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانو ادگی: علی نوریان

سمت: دبیر

رشته تدریس : تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

سابقه خدمت : 5سال

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانها

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی :

سمت : دبیر

رشته تدریس:

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان خدمتی : دبیر دبیرستانهای دولتی وغیر دولتی

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی :

سمت : دبیر

رشته تدریس: 

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان خدمتی :

گروه خدمتی :

نام ونام خانوادگی :

سمت : دبیر

مدرک تحصیلی :

رشته تدریس:

سابقه خدمت :

عنوان خدمتی: 

گروه خدمتی :

نام ونام خانوادگی :

سمت : دبیر

رشته تدریس:

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت:

عنوان خدمتی :

 

رشته تدریس :

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان خدمت :

گروه خدمتی : دبیران

نام ونام خانوادگی :

سمت :

رشته تدریس :

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان خدمتی :

گروه خدمتی :

نام ونام خانوادگی :

سمت :

رشته شغلی :

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان خدمتی : 

گروه خدمتی :

نام ونام خانوادگی :

سمت : خدماتی

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان خدمتی :

گروه خدمتی :

نام ونام خانوادگی :

سمت : خدماتی

مدرک تحصیلی :

سابقه خدمت : 

عنوان خدمتی :

 

 

           

اسامی کارکنان دبيرستان غیر دولتی اندیشمند سال تحصیلی98-97

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک  تحصیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

یدالله         نجفی

مدیریت

کارشناسی

28

مهدی      جوهر

دبیر علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

2

ابراهیم     قاسمی

معاون اداری و مالی

کارشناسی

29

محمد      یوسفی

دبیر علوم اجتماعی

کارشناسی

3

حسين     آرميون

معاون آموزشی

کارشناسی ارشد

30

پوریا  کردرستمی

دبیر ریاضیات

کارشناسی ارشد

4

عیسی    اسمعیلی

معاون آموزشی

کارشناسی

31

علی         پروین

دبیر ریاضیات

کارشناسی ارشد

5

علی حسین  یوسفیان

معاون آموزشی

کارشناسی

32

سیدجلال  موسوی

دبیر ریاضیات

کارشناسی ارشد

6

علی اکبر  فیاضی

معاون آموزشی

کارشناسی

33

حسین       برزگر

دبیر ریاضیات

کارشناسی ارشد

7

محمد      طاهري

معاون فناوري

کارشناسی

34

محمدرضا اسماعیلی

دبیر ریاضیات

کارشناسی

8

احمدرضا  نجفی

معاون فناوري

کارشناسی ارشد

35

مبین       شهری

دبیر ریاضیات

کارشناسی

9

مسعود شیرزادنیا

معاون پرورشی

کارشناسی

36

کامبیز     مظفری

دبیر علوم تجربی

کارشناسی

10

جمع ا...     طــور

مشاور

کارشناسی ارشد

37

هادی      فرمانبر

دبیر علوم تجربی

دکترا

11

مهدی     رمضانی

دبیر الهیات

کارشناسی

38

سیدحیدر    حسینی

دبیر علوم تجربی

کارشناسی

12

سیدجواد میرحمزه

دبیر الهیات

کارشناسی

39

ابراهیم    جعفری

دبیر علوم تجربی

کارشناسی

13

شعبان     خاكـي

دبیر الهیات

کارشناسی

40

مرتضی  حسینیان

دبیر علوم تجربی

کارشناسی

14

سیدحسین  ابراهیمی

دبیر الهیات

کارشناسی

41

حمید       بالوئی

دبیر علوم تجربی

کارشناسی ارشد

15

ابوالقاسم    قاسمی

دبیر الهیات

کارشناسی

42

محمدرضا   شجاعی

دبیر علوم تجربی

کارشناسی ارشد

16

امیر         زمانی

دبیر الهیات

کارشناسی

43

مهدی  محمدنژاد

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی

17

محمدرضا  محمدی

دبیر الهیات

کارشناسی

44

محمدرضا   اکرامی

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

18

صادق      سـلام

دبیر الهیات

کاردانی

45

ذات ا..  شهریاری

دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

19

علی       مهرآیین

دبیر ادبیات

کارشناسی ارشد

46

علي اكبر پارسامنش

دبیرکار و فناوری

کارشناسی

20

خلیل        خلیلی

دبیر ادبیات

کارشناسی

47

اسماعیل    طالبی

دبیرکار و فناوری

کارشناسی

21

محمدرضا رستگار

دبیر ادبیات

کارشناسی

48

سیدپیمان    هاشمی

دبیر فرهنگ و هنر

کارشناسی ارشد

22

اسماعیل آزادمنش

دبیر ادبیات

کارشناسی

49

محمدعلی     محمدیان

دبیر فرهنگ و هنر

کارشناسی

23

احمد        دهقان

دبیر ادبیات

کارشناسی

50

سهیل       شعبانپور

دبیر تربیت بدنی

کارشناسی

24

ضحی        آذری

دبیر ادبیات

کارشناسی

51

غفار           نوری

خدماتی

دیپلم

25

نبی ا...     احمدی

دبیر علوم اجتماعی

کارشناسی

52

يحيي         نوري

خدماتی

دیپلم

26

کیقباد     اسدپور

دبیر علوم اجتماعی

کارشناسی

 

 

 

 

27

حمیدرضا دانایی فرد

دبیر علوم اجتماعی

کارشناسی

 

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       


تاریخ انتشار: 1392/05/26


شکیبا باشید...

 المپیاد علمی

 

 متولدین امروز
 نفرات برتر پایه هفتم نوبت اول 1401-1400

.............................................................................................................

.............................................................................................................